Araştırma - Bilim Kitap

Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım [el-Ömeri]

Bir kitap okudum hayatım değişti demek isterdim fakat diyemiyorum. Bir kitap okudum, dipnotları kitaptan daha değerliydi ve daha fazla dikkatimi çekti. Selenge Yayınları’nın adını daha önce duydum, kaliteli kitaplar bastıklarını biliyorum. Bu elimdeki Mesaliku’l Esbar kitabı da yayınevinin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunun en güzel ispatlarından birisi. Biraz fazla yazım yanlışı gördüm okurken fakat […]

Araştırma - Bilim Kitap

Hayrullah Efendi Tarihi III

Hayrullah Efendi Tarihi’nin üçüncü cildi, Yıldırım Bayezid dönemi olayları ile başlayıp Fetret Devri ile devam ediyor. Çelebi Mehmet devrinin sonu ile üçüncü cilt de sona eriyor. Hayrullah Efendi’nin kendi tasnifine göre ise bu kitap yedinci cildin ilk faslı ile sona eriyor. Hayrullah Efendi’nin takdir ettiğim bir yönü de Osmanlı’yı anlatırken bir yandan da anlattığı devirde […]

Araştırma - Bilim Kitap

Hayrullah Efendi Tarihi II

Hayrullah Efendi Tarihi’nin 2. cildi Orhan Gazi dönemi ile başlıyor. Yazarın tasnifine göre ilk kitap iki ciltlik yer tutmuş. Her cilt üç veya dört fasıldan oluşuyor. Bu 2. cilt dört fasıllık üçüncü kitap ile üç fasıllık dördüncü kitap ile devam edip beşinci kitabın ilk faslı ile son buluyor. Hayrullah Efendi külliyatının önemli bir kısmını çağdaş […]

Araştırma - Bilim Kitap

Hayrullah Efendi Tarihi I

Hayrullah Efendi Tarihi’ne 2007 senesinde Adana’da dolaşırken rastladım. Dünyayı Kurtaran Sahaf adında bir sahafa rastladım. Kitaplar bakarken 2-6 arası ciltlerini gördüğüm bu seriyi o zaman satın almıştım. O tarihlerde Adana’da çalışıyor, hiç bilmediğim bu şehirde hemen hiç tanıdığım olmadığı için mesai dışı vakitlerde etrafta turlayıp kalan zamanlarımda bir şeyler okuyordum. Birinci cildi olmadan aldığım bu […]

Araştırma - Bilim Kitap

İmparatorluk Yolu [Alphonso de Lamartine]

Lamartine’in Osmanlı Tarihi’nin ikinci cildi “İmparatorluk Yolu” başlığını taşıyor. Bir önceki cilt 272. sayfada sona ermişti, bu cilt de tam 272 sayfa. İmparatorluk Yolu, Çelebi Mehmet dönemi ile başlayıp Fatih Sultan Mehmet döneminin ortalarına kadar devam ediyor. Dikkatimi çeken hususlar şöyle: Başkta tarihlerde çalkantılı hayatı ile ilgili yüzeysel bilgiler gördüğümüz Aydınoğlu Cüneyd Bey’in ilginç hayat […]

Araştırma - Bilim Kitap

Büyük Osmanlı Tarihi I [Uzunçarşılı]

Pek muhterem, Ordinaryüs İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın ruhu şâd olsun. Daha önce fasiküller halinde okuduğum bu kıymetli eseri tekrar okumak maksadıyla 2008’in Mart’ında satın almıştım. Zamanla araya başka kitaplar, başka gaileler girdi, mel’un virüs beni evde daha fazla vakit geçirmeye zorlamasaydı daha da bekleyecekti bu okumam. Bir fırsat doğdu,  6 cildini Uzunçarşılı, 5 cildini de Karal’ın […]

Araştırma - Bilim Kitap

Felsefenin Kısa Tarihi [Nigel Warbutron]

Nigel Warburton’un, Felsefenin Kısa Tarihi kitabı 40 başlık altında felsefenin bugüne kadarki gelişimini incelemiş. Sokrates’ten başlayarak Peter Singer’e kadar gelmiş toplamda 350 sayfada. Kitabı dilimize Güçlü Ateşoğlu çevirmiş ve Alfa yayınları basmış. Kitap Sokrates ile başlıyor. Günümüzden 2400 yıl önce yaşamış Sokrates. Aslında hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Sadece kendisi için değil, çarşıda pazarda karşılaştığı […]

Araştırma - Bilim Kitap

Anadolu’da Batıl İnanış Ritüel ve Mit [Göktuğ Halis]

Sevgili Göktuğ Halis’in pandemi döneminin başlarında bana gönderdiği kitapların ikincisi Anadolu’da Batıl İnanış, Ritüel ve Mit. Göbeklitepe üzerine bir şeyler okumak isterken yazarla sosyal medyadan tanışmıştım ve yazar merakımı gidermek için bana kitaplarını hediye etmişti. Tekrar teşekkür ediyorum Göktuğ Halis’e bu güzel davranışı için. Anadolu’da Batıl İnanış Ritüel ve Mit, adından da belli olacağı gibi […]

Araştırma - Bilim Kitap

Paulikanların Tarihi [Nina Garsoian]

Paulikanlardan ilk olarak Erdoğan Çınar’ın “Aleviliğin Kayıp Bin Yılı” kitabını okurken haberim oldu. Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, halklar ve kültürler doğal bir şekilde benim de ilgi alanım. Çınar’ın kitabında bahsettiği Luviler de çok ilgimi çekmişti. Bu kitapta adları geçen Paulikanlarla ilgili internetten bulduğum bir makale ve bir iki bölük pörçük not dışında bir kaynağa ulaşamamıştım ki […]

Araştırma - Bilim Kitap

İnsanın Anlam Arayışı [Viktor E. Frankl]

Psikiyatri ve nöroloji doktoru Viktor E. Frankl’ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yazarın ikinci dünya savaşı sırasında Nazilerin elinde esir olduğu dönemi içeriyor. Bu esaret, çeşitli toplama kamplarında geçen zorlu bir dönem. Kitabın ve logoterapinin temelin oluşturan durum yazarın bu kamplardan sağ olarak çıkması. Bu kamptan sağ çıkmış olmanın şaşkınlığı uzun […]