28
Eyl
2021
Posted in Düşünceler

Kültürel Değişim

Kavimler göçünün dünya tarihinde bu kadar önemli bir yer tutmasının sebebi büyük değişikliklere sebep olmuş olmasıdır. Değişik milletlerin karşılaşmaları ve o güne kadar edindikleri birikimleri birbirleri ile paylaşmaları insanlığın ortak birikimini üst seviyelere taşımışlar. Demircilikten savaş aletlerine kadar, dünyanın bir tarafının bilip de diğer tarafının…

22
Eyl
2021
Posted in Düşünceler

Göçün Dönüştürücü Etkisi

Toplumların değişim ve dönüşümlerine sebep olan etmenleri incelediğimiz zaman tarihin seyri içerisinde değişikliğe uğradığını görürüz. Dün ticaretin, savaşların ve göçlerin yaptığı etkiyi bugün dijital dünya fazlasıyla yapıyor. Bugün artık değişimin temel kaynağını internet teknolojileri oluşturturken diğer sebeplerin ağırlığı oldukça azalmış durumda. Değişimin boyutlarında da şeklinde…

13
Eyl
2021
Posted in Düşünceler

Göç Bakanlığı Kurulmalı

Kültür transferinin en kolay yolu dijital aletlerden geçmektedir. Dünyada baskın kültürün batı kültürü olduğundan şüphesi olan en yakınındaki aynaya bakarak neye benzediğini detaylı bir incelesin. Hepimiz batı kültürünün baskısı altında uzun yıllar yaşadıktan ve zaman zaman direnip zaman zaman kendimizi akıntıya bıraktıktan sonra batılılara dönüştük….

07
Eyl
2021
Posted in Araştırma - Bilim Kitap

İnsanın Ölümsüzlük Arayışı [Nihat Karademir]

Malatyalı yazar Nihat Karademir tarih alanında verdiği eserlerden sonra rotasını daha farklı bir alana çevirerek İnsanın Ölümsüzlük Arayışı’nı yatırmış masaya. Birkaç kitaplık bir seri olan İnsanın Ölümsüzlük Arayışı ilk kitabında dinler, mitolojiler ve kahramanları anlatıyor okuyucuya. İnsanoğlunun bu dünyaya geldiği günden itibaren karşı karşıya olduğu…

06
Eyl
2021
Posted in Düşünceler

Ülkemizde 3,7 Milyon Suriyeli Var

Kültür, aktarılabilen, transfer edilebilen bir varlıktır. 1800’lü yıllarda Avrupa’ya gidenler tarafından buraların kültürü parça parça memleketimize taşınmış; sinema, televizyon gibi icatların yaygınlaşmasından sonraysa adeta bendini yıkmış bir baraj gibi batı kültürü ülkemize akmış ve bizi dönüştürmüştür. Kültürün dönüştürücü etkisi göçlerde kendini daha belirgin bir şekilde…

30
Ağu
2021
Posted in Düşünceler

Dünyada 83 Milyon Göçmen Var

Kısaca bir insanın ya da topluluğun asli vatanını temelli terk ederek başka bir yere gitmesi olarak adlandırabileceğimiz göç insanlık tarihinin başından beri var olmuş olan bir olgudur. Bazen bir kişi bazen bir grup bazen de koca bir milletin yerinden oynaması ile kendini gösteren göç faaliyetlerinin…

24
Ağu
2021
Posted in Araştırma - Bilim Kitap

Kaybolan Millet [Murat Adji]

Murat Adji’nin kitabını bir sarhoş beni yakalamış da bölük pörçük bir şeyler anlatıyormuş gibi okudum. Bu kadar karışık bir anlatım konuşma dilinde bile hedefine zor ulaşacakken yazı dilinde kimlere ne gibi katkılar sunuyor bilemiyorum. Çevirinin kötülüğü de eklenince kitap adeta bir bulmaca kitabına dönüştü benim…

24
Ağu
2021
Posted in Araştırma - Bilim Kitap

Cihan Hakimiyeti [Alphonse de Lamartine]

Fransız yazar Lamartine’in Osmanlı Tarihi’nin üçüncü cildi bütün serinin 554-832. sayfaları arasını içeriyor. Fatih devri ile başlayan üçüncü kitap Kanuni devrinin sonlarına kadar anlatıyor. Buradan aldığım notları maddeler halinde yazacağım zira bilinen şeylerin tekrarındansa başka yerlerde geçmeyen olayları zikretmek daha mantıklı. Şu da gözden kaçırılmamalı…

23
Ağu
2021
Posted in Düşünceler

Nefretle Beslenen Çocuklar

Kırmızı ışıkta bekleyen iki tane çocuk var. Suriyeliler büyük ihtimalle. Abla kardeş olduklarını tahmin ediyorum. Büyük yedi, küçük altı yaşında filan olmalı. Ya da o civar bir şey. Işıkta duran arabalara yaklaşarak sürücülerden para dileniyorlar. Yüzlerinde aynı ifadesizlik var. Çocuklarda görmeyi beklediğiniz “çocukça” ifadelerden yoksunlar….

17
Ağu
2021
Posted in İngiltere Kitap Roman & Hikaye

Algı Kapıları [Aldous Huxley]

Aldous Huxley 1954 yılında kaleme almış olduğu bu eser iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, yazarın meskalin adlı bir maddeyi deneysel amaçlı olarak kullanması sırasındaki deneyimlerini anlatıyor. İkinci bölüm ise daha sonra kaleme alınmış ve yazarın insan algılarıyla alakalı çeşitli fikirlerini içeriyor. Meskalin adlı bu madde…