Arşivler

Son Yorumlar

Okuma Listesi

1- Birikimin Hamalları - Ali Ekber Doğan
2- 21. Yüzyılda Kapital - Thomas Piketty
3- Naylon Fiyaka - Zafer Ercan
4- Mekke'ye Giden Yol - Muhammed Esed
5- Doğru Bildiğimiz Yanlışlar - Abdülaziz Bayındır
6- Neoliberalizmin Kısa Tarihi - David Harvey
7- Ölümcül Öyküler - Edgar Allan Poe
8- Zihniyet ve Din - Sabri Ülgener
9- Bin Hüzünlü Haz - Hasan Ali Toptaş
10- Yaşayanlara Çağrı - Roger Garaudy
11- Korku ve Umut - Nihat Karademir
12- Roman Sanatı - Milan Kundera
13- Günlerin Getirdiği - Nurullah Ataç
14- Görme Biçimleri - John Berger
15- Niteliksiz Adam - Robert Mussil
16- Mit ve Anlam - Levi Strauss
17- Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti - Umberto Eco
18- Fontamara - Ignazio Silone
19- Halil Şerif Paşa - Michele Haddad

Bilginin İslamileştirilmesi

İsmail Raci el-Faruki Filistinli bir alim. 1986 yılında Yahudi teröristler tarafından şehit edilmiş. Bu kitap 1982 yılında yaptığı bir konuşmanın kitaplaştırılmış hali. İslam dünyasının en önemli probleminin eğitim olduğundan, farklı bir eğitim sistemi ile Müslümanların yaşadıkları problemlerin azalacağından bahsediyor. Kitabın benim açımdan ilgi çekici yönü çözüm yollarından da bahsediyor oluşu oldu. Birçok kitapta Türkiye’nin ve […]

Bırakabilmek

İnsan olmanın temel bileşenlerinden birisidir bırakabilmek. Alışkanlıklarımızın bizi dünyaya bağlaması diğer canlılarla birleştirmesi ölçüsünde bırakabilme yeteneğimiz bizi farklılaştırır, insanlaştırır. Alışkanlıklar ve bağımlılıklar dünya sevgisinin tohumlarını kalbimize eker. İbn Sina’ya göre nefs olgunlaştıkça yükselir, kötülük yaptıkça ağırlaşır. İnsanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük dünya bağımlılığıdır. Bu bağımlılığın içerisinde çok değişik kavramlar, metalar, kişiler olabilir.

Bağımlılık ve […]

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, yazar İsmail Kara’nın değişik makale ve röportajlarından oluşuyor. Kitabın dört bölümü var. Birinci bölümde Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki bazı isimler ve dönemin olayları anlatılmış. İkinci bölüm Diyanet İşleri’nin yapısı, Türkiye’nin laikleşme serüvenindeki rolü anlatılıyor. Üçüncü bölümde medreseler, tekkeler, modernleşme, modernleşme sürecinde Müslümanların konumu ve değişimi; dördüncü bölümde yazarın çeşitli […]

Mukteza

Geçen yazımda insanımızın değerlerini nasıl berhava ettiklerinden yakınmıştım. Şimdi de bu berhava oluşun önüne geçmek için neler yapılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Konunun önemine binaen başlığı “mukteza” olarak seçtim. Gerekliliklerle ilgili vurguyu artırmak istiyorum.

Bir devletin birkaç cihetten bir binaya benzetilebileceğini düşünürüm. Devletler de binalar gibi bazı temellerin üzerine oturur ve o temelin sağlamlığına göre de […]

Berhava

Emperyal Oteli Attila İlhan’ın en sevdiğim şiirlerinden biridir. Yağmurun sesini hissettirir insana, yalnızlığı ve kimsesizliği.

Empreryal Oteli’nde bu sonbahar

bu camların nokta nokta hüznü,

bu bizim berhava olmuşluğumuz

bir nokta bir hat kalmışlığımız

……….

Böyle devam eden şiirde sanki şairle birlikte sokakta kalır insan, hüzne gark olur, berhava olur, boşa gider. Her sokağa […]