Zenginlik Çeşitleri

Zenginlik dört çeşittir. Maddi-parasal zenginlik, düşünsel-fikri zenginlik, sağlık zenginliği ve zaman zenginliği. Bir zincirin en zayıf halkası nasıl ki o zincirin gücüyse, bu dört zenginlikten hangisi en azsa insanın zenginliği de o kadardır. 

Parasal olarak çok zengin olan bir insanın sağlık zenginliği düşükse onu zengin sayamayız. Çok paranın olması zenginlik olmaktan çıkar. Para, sadece başkaları için potansiyel bir alım aracıyken sağlıksız sahibi için anlamsızdır. Aynı şekilde parası çok fakat düşünsel olarak gelişmemiş kişiler vardır ki bunların parasal zenginlikleri de saman alevi gibidir. Dar vizyonlarında eriyip giderler. Çok parası olup bunu harcayacak zamanı olmayanlar da zengin sayılmazlar. Harcamayıp istifledikleri para kâğıt parçalarından öte bir kıymet taşımaz. 

Sağlık zenginliği yüksek insan beş parasızsa kahve köşelerinde pineklemeye mahkûmdur. O zenginlik, emeğe dönüşmez ve kullanılmadan yok olur gider. Aynı şekilde, sağlıklı bir insanın düşünsel manada derinliğinin olmayışı onu iyi bir robota dönüştürür ancak. Kuvvetli ve düşüncesiz insanda zararlı olma potansiyeli de vardır. Sağlığı yerinde fakat zamanı kıt olan kişinin elindeki zenginlikten tat alması mümkün mü?

Düşünsel olarak zengin olup da maddi olarak yoksul olan kişiler fikir üretip insanlığa katkıda bulunamazlar. Fikri zenginliğin işleyebilmesi için en azından derd-i maiştten sıyrılmış olmalıdır insan. Asgari ücretle bir fabrikada çalışan düşünür olabilir mi? Düşünce derinliği ancak maddi zenginlikle birleşince anlam kazanır. Sağlığın ve zamanın da bu bağlamda önemi yüksektir. Hasta bir Sokrates, zamanı olmayan bir Aristoteles, beş parasız bir Descartes mümkün müydü ki eser versin? 

Zaman zenginliği tüm zenginliklerin en kıymetlisidir. Paranız olsa da harcayamıyorsanız ne anlamı var. Sağlığınız var da hayattan tat alamıyorsanız ne anlamı var. Fikri derinliğiniz olgunluk çağına ulaşmış da eser verecek vaktiniz yoksa ne anlamı var. 

İnsanların kafalarında zenginlik sadece parasal manasıyla anlam ifade ediyor. Paranın tek geçer akçe olduğu fikri yediden yetmişe herkesin fikir birliği olduğu bir konu olmuş durumda. Hâlbuki insan sadece elindeki parayla zengin olamaz, zenginlik çok bileşenli bir kavramdır ve bu bileşenlerden herhangi birinin zayıflığı insanı fakir duruma düşürebilir. Gerçek zenginlik insanın elinde olanın değerini bilmesi, zenginliklerini birbirine dönüştürebilmesidir. Parasal zenginliği sağlık zenginliğine dönüştürmek için insan, sağlığı için harcamalar yapmalı kendisine dikkat etmelidir. Zaman zenginliğini düşünsel zenginliğe dönüştürebilmek için vaktini okuyarak, derinleşerek geçirmelidir. Gerçek zenginlik, elinde olanı iyi takdir etmek ve bir zenginlik türüne saplanmayıp zenginliği diğer türlere de dönüştürme ferasetini gösterebilmektir.  

05.07.2021 Net Haber yazım

Author: mehmet
Mehmet Zeki Dinçarslan