Gün :14 Ocak 2013

Kul Hakkı Kimin Hakkı?

Kul hakkı kavramı yetiştiğimiz kültürün en temel kavramlarından biridir. Çocukluğumuzdan beri önce anne babalarımızdan sonra çevremizden ve içinde yaşadığımız toplumdan ve en nihayetinde dini eğitimimizi aldığımız kişi ve…