Etiket: Carlos María Domínguez

Kağıt Ev [Carlos María Domínguez]

Kitap okumanın, okur olmanın, kendine has bir doğası vardır. Bu kendine haslık hem okumakla alakalıdır hem de okuyanlarla. Kitap müptelaları çoğunluklar birbirlerine benzeyen tipler değillerdir. Kimisi alan okumayı…