Ülkemizde 3,7 Milyon Suriyeli Var

Kültür, aktarılabilen, transfer edilebilen bir varlıktır. 1800’lü yıllarda Avrupa’ya gidenler tarafından buraların kültürü parça parça memleketimize taşınmış; sinema, televizyon gibi icatların yaygınlaşmasından sonraysa adeta bendini yıkmış bir baraj gibi batı kültürü ülkemize akmış ve bizi dönüştürmüştür. Kültürün dönüştürücü etkisi göçlerde kendini daha belirgin bir şekilde gözler önüne serebiliyor. 

Bugün dünyadaki 83 milyon göçmen gittikleri yerlerin kültürleri ile karşı karşıya gelerek kültürün dönüştürücü gücüne maruz kalıyorlar. Kalabalık göçlerde, taşınan kültürün uzunca bir süre varlığını sürdürdüğü ve hatta taşınılan kültüre kendisinden iz bıraktığını iddia edebiliriz. Daha küçük grupların göçündeyse güç taşınılan kültürün elinde olduğu için taşınan grup hızlıca dönüşür ve kendi kültürünün izlerini büyük oranda kaybeder. 

Ülkemizde var olan Suriyeli göçmen sayısı Birleşmiş Milletler‘in istatistiklerine göre 3,7 milyon kişidir ki resmi istatistiklerin sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Siz bu miktara aklınızda olan kadarını da ekleyebilirsiniz. Dünyada en fazla göçmen barındıran ülke de yine Türkiye’dir. Uzun yıllardır Suriye’den göçler dalga dalga ülkemize akıyor. Bu göçlerin sayısal olarak çok yüksek miktarlarda olması büyük kültürel çatışmaları da beraberinde getiriyor. Buraya gelen göçmenler kendi kültürlerini taşırken bizim kültürümüzle de karşı karşıya kalıyorlar. Bir nevi kültürler savaşının varlığından bahsedebiliriz burada. 

Bu kültür savaşını bugün tam olarak göremiyoruz fakat ipuçlarını çevremize bakarak bulabiliriz. Suriyeliler kendi dil ve kültürlerini taşımaya çalışacak ve fakat baskın kültürün etkisi altında da kalacaklar. Yoksul ve eğitimsiz olarak girdikleri bu toplumun içerisinde uzun bir süre yine yoksul ve eğitimsiz olarak varlıklarını sürdürecekler. İstatistikler bize gösteriyor ki yoksulluk ve eğitimsizlik kuşaklar boyunca taşınan bir lanet. Bu lanet göçmenlerin de peşini bırakmayacak. Birkaç kuşak sonra içlerinden zenginler, iyi eğitimliler çıkacak fakat büyük çoğunluk yoksullar ve basit işlerde çalışanlar olarak var olacak. Ülkelerinden getirdikleri kültürü de uzunca bir süre taşıyacaklar. Bunun sebebi kalabalık olarak gelmiş olmalarıdır. Kültürlerini bizim kültürümüzle kaynaştıramayacaklar. Bunun birinci sebebi zaten bütün dünyanın büyük bir batı kültürü baskısı altında olmasıdır. İkincisi de bizim kültürümüzün ev sahibi olmamızdan dolayı daha baskın olmasıdır. 

Dünya bir kültür savaşları arenası. Baskısı altında olduğumuz batı kültürü tüm dünyayı domine etmiş durumda. Buna rağmen her toplum kendine ait kimi öğeleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Dolayısı ile her insan içinde kendi özkültürüne ait detayları barındırıyor. Milyonlarca insanın ülkelerinden kalkıp da ülkemize gelmiş olması ister istemez büyük kültür çatışmalarına sebep olacak. Kültür çatışmalarının neticeleri kısmen olumlu şeyler olsa da çoğunlukla hem göç edenler için hem de bizim için iyi neticeler doğurmayacak. Neticelerin menfi tesirini en aza indirgemek durumu net bir şekilde görüp tedbirler almaktan geçiyor. 

6 Eylül 2021 Net Haber yazım

Author: mehmet
Mehmet Zeki Dinçarslan