Etiket: Ahmet Yaşar Ocak

29
Haz
2022
Posted in Araştırma - Bilim Kitap

Sarı Saltık [Ahmet Yaşar Ocak]

Sarı Saltık, ismine tarihlerde pek fazla rastlamadığımız ve fakat tasaavvufi metinlerde adı geçen bir zat. Ahmet Yaşar Ocak bu eserinde Sarı Saltık ile ilgili tarihi metinleri ve efsaneleri tarayarak hakkında kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturmuş. Anadolu Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus II hükümdarlığı döneminde Moğollara muhalif…

20
Eki
2016
Posted in Araştırma - Bilim Kitap

Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler [Ahmet Yaşar Ocak]

Ahmet Yaşar Ocak’ın Osmanlı toplumunda zındık olarak itham edilenlerle ilgili yaptığı kapsamlı araştırması 400 sayfadan fazla sürüyor. Yazar önce zındık ve mülhid kelimelerinden, tanımların nereden geldiğinden, İslam’ın ilk dönemlerinde kimlerin bu sıfatlarla suçlandığından bahsediyor. “Dolayısıyla bu bölünmeleri, gerçekte fethedilenlerin fethedenlere karşı bir kültürel direnişi, eski…