Peder Olmak Sanatı [Ahmet Mithat Efendi]

Ahmet Mithat Efendi, yazı makinesi gibi çalışmış, yaşadığı dönemde yüzlerce eser vererek üretkenlikte zirve yapmış bir kalem. Romandan hikâyeye, gazete yazılarında hatırata kadar akla gelecek her alanda Ahmet Mithat Efendi’nin eserleri ile karşılaşmak mümkünmüş bir zamanlar. Ne çare, koca bir gazeteyi kendi başına çıkaran, her şeyini kendisi yazan Ahmet Mithat Efendi vefatından sonra uzunca bir süre unutulmuş. Son zamanlarda birkaç yayınevinin gayretiyle eserleri kısmen de olsa okuyucuyla buluşturulması ile tekrar hatırlanıyor, yâd ediliyor.

Peder Olmak Sanatı – Ahmet Mithat Efendi

Yazarın müstesna kişiliğinden ve inanılmaz verimlilikteki yazı hayatından bahsetmiyorum, internetten araştırılırsa bulunabilir. Kitaplarının hepsinin günümüzde bulunabileceğini sanmıyorum. Dergâh yayınları bir güzellik yapmış bir kısmını günümüz okuyucusu ile buluşturmuş. Peder Olmak Sanatı da bunlardan birisi. Salah Birsel’in denemelerinde dikkatimi çekmişti Ahmet Mithat’tan bahsederken okuyucuyu karşısına alıp konuşan bir yazar diyordu Birsel. Bihakkın müşahede etmek için en güzel kitaplardan birisini seçmişim. Çok basit gibi görünen fakat çok önemli olan bir konu hakkında, peder olmak hakkında, birkaç satırla verilebilecek bir mesajı 92 sayfa boyuna dallandırıp budaklandırarak okuyucuya sunmuş yazar. Kitapta bahsettiği şey baba olmaktan ziyade evliliğin esas maksadının ne olması gerektiği. Evlilikten maksat aşk değil, sevgi değil diyor, evlilikten maksat çocuk sahibi olmaktır. Batılıların hayat tarzlarına özenilmemesi gerektiğini de teferruatı ile anlatıyor yazar. Batının ahlakını değil teknolojisini almak tekerlemesinin ilk çıkış noktalarından birisi de Ahmet Mithat Efendi’dir belki de. Bu kitapta da batının ahlakını alarak evlilik yaşının çok ileri tarihlere ertelenmesinin doğru olmadığını söyleyerek gençlere nasihat ediyor. Hayatınızın amacı sadece mutlu olmak olmasın, başkalarının mutluluğunu da düşünün, çocuk sahibi olun ve bunları yetiştirin; kitabımızın temel mesajı.

Kitap yazarın yazdığı gibi basılmış, günümüz Türkçesine uyarlanmamış fakat dipnotlar sayesinde kolayca anlayabilir insan. Günümüz Türkçesinin, 1800’lerin Türkiye’sine göre zayıf kaldığını gördüm. Dilimizin zenginliği o zamanlar sanki biraz daha fazlaymış gibi geldi bana. Okumak, üzerinde durmak gerekiyor böylesi kitapların. Yahya Kemal’in “Eğil Dağlar” kitabında da böyle bir metodoloji uygulanmıştı, bu seride de Dergâh böyle bir yol izlemiş.

Peder Olmak Sanatı, Ahmet Mithat Efendi’nin çocuk sahibi olmanın önemi üzerine neşrettiği güzide bir eser. Dergah Yayınları ve Gizem Akyol sayesinde bizlerle buluşmuş. 92 sayfalık güzel bir eser.

Author: mehmet
Mehmet Zeki Dinçarslan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir