Felsefenin Kısa Tarihi [Nigel Warbutron]

Nigel Warburton’un, Felsefenin Kısa Tarihi kitabı 40 başlık altında felsefenin bugüne kadarki gelişimini incelemiş. Sokrates’ten başlayarak Peter Singer’e kadar gelmiş toplamda 350 sayfada. Kitabı dilimize Güçlü Ateşoğlu çevirmiş ve Alfa yayınları basmış.

Kitap Sokrates ile başlıyor. Günümüzden 2400 yıl önce yaşamış Sokrates. Aslında hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Sadece kendisi için değil, çarşıda pazarda karşılaştığı herkes için aynı şey söz konusu. İnsanlarla sohbet ederek onları aslında bildiklerini düşündükleri şeyleri bilmediklerine ikna ediyor.

“Sokrates’i böyle bilge kılan şe, durmaksızın soru sorması ve düşüncellerini tartışmaya daima istekli olmasıdır.”

Sokrates yazmayı reddediyor, ona göre konuşmak yazmaktan daha iyi. Onun yerine Sokrates’in düşüncelerini öğrencisi Platon, diyaloglar halinde yazmış. Buradaki kritik soru Sokrates’in gerçekte yaşayıp yaşamadığıdır. Platon’un uydurduğu bir kişilik de olabilir diyenler var.

Aristotales,  Pyrrhon, Epikuros, Stoacı filozoflardan Kıbrıslı Zenon Cicero ve Seneca, Augustinus, Boethius, Anselmus, Aquinas, Machiavelli, Hobbes,. Descartes, Pascal, Spinoza, John Locke, Thomas Reid, George Berkeley, Voltaire, Leibniz,. David Hume, Rousseau, Kant, Bentham, Hegel, Schopenhauer, Mill, Darwin, Kierkegaard, Marx, C.S. Peirce, William James, Nietzsche, Freud, Bertrand Russell, Alfred Jules Ayer, Sartre, Simone de. Beauvoir, Albert Camus, Wittgenstein, Hannah Arendt, Karl Popper, Thomas Kuhn., Philippa Foot, Judith Jarvis Thomson, John Rawls, Alan Turing, John Searle, Peter Singer kitaptaki tüm isimler.  

Author: mehmet
Mehmet Zeki Dinçarslan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir