Kategori: Düşünceler

20
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Akademinin Durumu

Bir memleket yükseliyorsa bunu iki temel sütunun üzerinde yapar. Bunlar eğitim ve adalettir. İkisini birbirinden ayırmak, birini öne çıkarmak mümkün değil. Diğer her şey bu sütunlara göre şekil alır. Tarihe bir bakın. Hangi büyük devlet bu ikisi olmadan yükselmiş? Bugünün süper gücü olan Amerika’ya bakın,…

19
Oca
2016
Posted in Düşünceler

PKK Kimdir?

Dün, barış için akademisyenler adı altında imza toplamış olan bazı akademisyenlerin neden hatalı olduklarını izah etmeye çalıştım. Bu arkadaşların, ifade özgürlüğü çevresinde fikirlerini beyan etmiş olmalarına bir şey demiyorum. Bana yanlış da gelse herkesin fikrine saygım var. Umarım bu girişimlerinden dolayı ceza da almazlar. Umarım…

18
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Oltaya Takılan Akademisyenler

Barış için akademisyenler girişimini belki de hoş karşılamamız gerekiyordu, ufak bir nüansa da yer verselerdi eğer: Hırsız da suçlu. Evet, bu memlekette nahoş hadiseler vuku buluyor. Evet, sokağa çıkma yasaklarından dolayı mağdur olan o kadar çok masum var ki… Üzülmemek elde değil, üzülmek ise insanlığın…

15
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Nasıl Bir Sistem Olmalı?

Dün kuvvetlerden bahsetmiştik. Bir ülkede üç tane güç olur ve bunların birbirleri ile ilişkili olmasının sakıncaları var demiştik. Bu sakıncaların en önemlisi, güçlerin bir arada oluşunun sistemi değiştirebilme ihtimali. Yasaları yapma, uygulama ve denetleme diye basitçe ifade ettiğimiz bu güçlerin herhangi ikisinin ya da üçünün…

14
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Başkanlık Sistemi

Halkın iradesi ile başa geçen hükümetlerin şekillerini belirleyen kuvvetler ayrılığının nasıl uygulandığıdır. Önce kuvvetler ayrılığı nedir ya da kuvvetler nedir sorusuna cevap verelim. Modern devletlerde egemenliğin üç ayrı bölümü olduğu düşünülür. Bunlar yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vecizesi hemen aklınıza gelebilir….

13
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Acil Kotası Dolu

Başkanlık sistemi/sistemlerinden bahsedecektim ama araya acil bir mevzu almak zorunda kaldım. Hastanelerin acil kotası olayı. Bilmiyorum fark eden olmuş mudur? Ben bir iki dostumdan duydum fark etmeyenler için buraya da taşıyorum. Acil muayene ihtiyacınız için özel hastanelerin acil bölümlerine müracaat ettiğiniz zaman kapıdan çevrilme ihtimaliniz…

12
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Anayasa Gerçekten Yamalı Bohça mı?

Anayasa tartışılırken aynı benzetmeyi sürekli duymuşsunuzdur. Eski anayasa yamalı bohçaya döndü, yenisine ihtiyaç var. Eski anayasanın yamalı bohçaya dönmesi gibi bir benzetmenin mantığı yok aslında. Her kanun zamanla ihtiyaca cevap verebilmek adına değişir. Anayasada değişiklikler olduğu gibi ceza kanununda, borçlar kanununda ve aklınıza gelebilecek her…

11
Oca
2016
Posted in Düşünceler

Kıyıya Vuran Çocuk Cesetleri

Sevgili dostlar. Geçen hafta gazetelerde kıyıya vuran mülteci cesetlerinin resimlerini gördünüz. Hepimiz gördük. Gazeteleri okuduktan sonra evimizde gazeteleri biriktirdiğimiz bir köşeye koyduk. Üzerinde yemek yedik bazen, ayakkabı boyarken yere serdik. Bir ara gözlerimiz takıldı resimlere, içimizde ölmüş olan bazı duygular hafiften kıpırdanır gibi oldu. Sonra…

25
Ara
2015
Posted in Düşünceler

Türk Kim Kürt Kim?

Kimlik kavgasına dönüşen bu mücadelede olması gerekenle olan arasında derin bir uçurum var. Önce sorular, sonra olan ve nihayetinde olması gerekenden bahsedelim. Türklük ve Kürtlük ve İngilizlik ve Araplık… çağ itibariyle ırk isimlerinden azade, kültürel terimler haline gelmişlerdir. Bugün, ırk olarak saf olduğunu iddia eden…

20
Ara
2015
Posted in Düşünceler

Bin Yıl Önce Geldikleri Yere

Bir teröristin sözlerinden bir parça bunlar. Bir gazete bayindeki gazetelerden birinin ön sayfasında gördüm. Bizi bin yıl önce geldiğimiz yere geri yollayacaklarmış. Sözü uzatmadan cümlenin tahliline geçiyorum. Cümlenin uzunca hali şöyle “Bu halk, onları, bin yıl önce geldikleri yere gönderir.” Birinci olarak, bu halk. Bu…