Etiket: türk töresi

Türk Töresi [Ziya Gökalp]

Türk Töresi, Orta Asya’da yaşamış olan atalarımızın inanışlarıyla ilgili çeşitli bilgiler içeriyor. Eski Türklerin dinleri, inanışları, kutsal objeleri, destanları, yaşayışlarıyla ilgili çeşitli kaynaklardan alınmış bilgiler Ziya Gökalp tarafından…

Değişime Direnmek

Orta Asya steplerinden Anadolu’ya uzanan uzun yolculukta Türk atlıları heybelerinde iki şey taşıyorlardı. Birincisi, eğilmeye bükülmeye gelmeyen, sözlü olarak herkesin zihninde var olan ve katı bir şekilde uygulanan…