Arşivler

Son Yorumlar

Aydî Baba Divanından Seçmeler

Ger sorarsan ey hoca, bunlar Rufâîlerdir Allah derler her gece, bunlar Rufâîlerdir

Rufâî dervişleri, şeyhe bağlı başları Zikr-i Hak’dır işleri, bunlar Rufâîlerdir

Seyyid Ahmed pirleri, teshir eden şirleri Zahir olmaz sirleri, bunlar Rufâîlerdir

İkrarına kaaimler, hizmete müdavimler Menhiyatta saimler, bunlar Rufâîlerdir

İzzedin’in gülleri, ruşendir gönülleri […]