Etiket: Aydî Baba Divanından Seçmeler

Aydî Baba Divanından Seçmeler [Tahir Galip Seratlı]

Ger sorarsan ey hoca, bunlar Rufâîlerdir Allah derler her gece, bunlar Rufâîlerdir Rufâî dervişleri, şeyhe bağlı başları Zikr-i Hak’dır işleri, bunlar Rufâîlerdir Seyyid Ahmed pirleri, teshir eden şirleri…