Arşivler

Son Yorumlar

İfade Özgürlüğünde Sınırlar

Geçen hafta akademisyen bildirisi çokça gündem oldu. Biz de bu köşeden akademsiyenlerin bildirilerindeki yanlışlıkları, hataları dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık ve ufak bir mim koyduk: Fikirlerini eleştiriyoruz fakat fikirlerini beyan etmede özgür olduklarını destekliyoruz dedik. İfade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olmakla birlikte sınırsız da değildir. Bazen ifade edilen fikriler incitici seviyelere kadar çıkar, bu […]

Üniversite Eğitimi Ne Kadar Kıymetli

Üniversite eğitimi toplumumuz tarafından gereğinden fazla önemseniyor. Bir alanda lisans sahibi olmak tabi ki önemsiz değil. Fakat memleketin ihtiyacı sadece lisans mezunları değil. Öğretmene, doktora, mühendise, muhasebeciye ihtiyacımız olduğu kadar sucuya, elektrikçiye, inşaat ustasına, tezgâhtara da ihtiyacımız var. İki yönlü bir ihtiyacın bir yönünü yarım yamalak yaparken diğer bir yönünü görmezden geliyorsak ikisinden de verim […]

Eğitim Sistemimiz Çürük

Eğitim sistemimizin temelinden itibaren çürük olmadığını kimse iddia edemez. Bu çürümüşlüğün çıktılarını üniversitelerde görüyoruz. Bilimsellikten uzak, günü kurtarmakla meşgul üniversitelerimiz var. Bilimsel yayınlar yapılmıyor, yapılan yayınlar benzerlerinin kopyalarından ileriye gidemiyor. Bir alanda araştırma yaparsanız görürsünüz, çoğunlukla birbirinden kopya edilmiş bir yığın laf kalabalığından öteye gider bir yanı olmayan yüzlerce yayın. Yeni bir şeyin üretimine teşvik […]

Akademinin Durumu

Bir memleket yükseliyorsa bunu iki temel sütunun üzerinde yapar. Bunlar eğitim ve adalettir. İkisini birbirinden ayırmak, birini öne çıkarmak mümkün değil. Diğer her şey bu sütunlara göre şekil alır. Tarihe bir bakın. Hangi büyük devlet bu ikisi olmadan yükselmiş? Bugünün süper gücü olan Amerika’ya bakın, daha önceki süper güç İngiltere, ondan önce Osmanlı, ondan önce […]

PKK Kimdir?

Dün, barış için akademisyenler adı altında imza toplamış olan bazı akademisyenlerin neden hatalı olduklarını izah etmeye çalıştım. Bu arkadaşların, ifade özgürlüğü çevresinde fikirlerini beyan etmiş olmalarına bir şey demiyorum. Bana yanlış da gelse herkesin fikrine saygım var. Umarım bu girişimlerinden dolayı ceza da almazlar. Umarım iyi niyetle başlattıkları bu kampanyada terör örgütüne de destek verdiklerini […]

Oltaya Takılan Akademisyenler

Barış için akademisyenler girişimini belki de hoş karşılamamız gerekiyordu, ufak bir nüansa da yer verselerdi eğer: Hırsız da suçlu. Evet, bu memlekette nahoş hadiseler vuku buluyor. Evet, sokağa çıkma yasaklarından dolayı mağdur olan o kadar çok masum var ki… Üzülmemek elde değil, üzülmek ise insanlığın gereği. Bu hocalarımız da kalkmışlar bu üzüntülerini dile getirmişler, dile […]

Nasıl Bir Sistem Olmalı?

Dün kuvvetlerden bahsetmiştik. Bir ülkede üç tane güç olur ve bunların birbirleri ile ilişkili olmasının sakıncaları var demiştik. Bu sakıncaların en önemlisi, güçlerin bir arada oluşunun sistemi değiştirebilme ihtimali. Yasaları yapma, uygulama ve denetleme diye basitçe ifade ettiğimiz bu güçlerin herhangi ikisinin ya da üçünün bir arada olması ülkeyi demokrasiden çıkarır, idareyi baskı rejimi haline […]

Başkanlık Sistemi

Halkın iradesi ile başa geçen hükümetlerin şekillerini belirleyen kuvvetler ayrılığının nasıl uygulandığıdır. Önce kuvvetler ayrılığı nedir ya da kuvvetler nedir sorusuna cevap verelim. Modern devletlerde egemenliğin üç ayrı bölümü olduğu düşünülür. Bunlar yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vecizesi hemen aklınıza gelebilir. Evet, egemenlik gerçekten de milletindir fakat bu egemenliğin millete ait […]

Acil Kotası Dolu

Başkanlık sistemi/sistemlerinden bahsedecektim ama araya acil bir mevzu almak zorunda kaldım. Hastanelerin acil kotası olayı. Bilmiyorum fark eden olmuş mudur? Ben bir iki dostumdan duydum fark etmeyenler için buraya da taşıyorum. Acil muayene ihtiyacınız için özel hastanelerin acil bölümlerine müracaat ettiğiniz zaman kapıdan çevrilme ihtimaliniz var. Sebebi (ya da bahanesi) acil kotalarının dolu olması durumu. […]

Anayasa Gerçekten Yamalı Bohça mı?

Anayasa tartışılırken aynı benzetmeyi sürekli duymuşsunuzdur. Eski anayasa yamalı bohçaya döndü, yenisine ihtiyaç var. Eski anayasanın yamalı bohçaya dönmesi gibi bir benzetmenin mantığı yok aslında. Her kanun zamanla ihtiyaca cevap verebilmek adına değişir. Anayasada değişiklikler olduğu gibi ceza kanununda, borçlar kanununda ve aklınıza gelebilecek her kanunda değişiklikler olmuştur. Değişim hukukun doğasında var zira insanla alakalı […]

Kıyıya Vuran Çocuk Cesetleri

Sevgili dostlar. Geçen hafta gazetelerde kıyıya vuran mülteci cesetlerinin resimlerini gördünüz. Hepimiz gördük. Gazeteleri okuduktan sonra evimizde gazeteleri biriktirdiğimiz bir köşeye koyduk. Üzerinde yemek yedik bazen, ayakkabı boyarken yere serdik. Bir ara gözlerimiz takıldı resimlere, içimizde ölmüş olan bazı duygular hafiften kıpırdanır gibi oldu. Sonra kafamıza takılan başka mevzuları kovaladığımız gibi, dolaşan karasinekleri elimizle kovalamamız […]