Seçim potasına girdikten sonra klasikleşmiş bir şekilde önce aday adayları sonra da adaylar değişik değişik beyanlarda bulunacaklar ben de buradan sizlere gördüğüm mantık hatalarını anlatacağım. Bugün birincisiyle başlayalım: Hizmete devam…

Şimdi bazı adaylar (aday adayı demeyi sevmiyorum bana tuhaf geliyor bu tamlama, ben aday diyeyim siz aday adayı anlayın) şimdiye kadar memlekete hizmet ettiklerini ve vekillik yoluyla hizmete devam edeceklerini anlatıyorlar. Bu hizmet kelimesi ve hadisesinin zihinlerde ne uyandırdığını bilmiyorum fakat benim âlemimde hizmet; bana sunulan imkânlarla benim faydamın artırılmasıdır. Bu kadar sene bana hizmet etmiş de ne yapmış diye adayların geçmişlerine bakıyorum, siyaset-ticaret-bürokrasi vs. görüyorum. Bence bunların hiçbirisi hizmet değil. Ya da şöyle söyleyeyim, bunların hepsi de hizmet lakin sektörel manada hizmet: Hizmet sektörü. Sizin hizmetlerinizin muhatabı vatandaştan ziyade kendiniz olmuş. (Kendi egonuz, kendi kişiliğiniz, kendi akraba çevreniz, kendi banka hesabınız…)

Osmanlı döneminde yeniçeriler emekli olduktan sonra sakalık yaparlarmış. Saka dediğiniz adam bugün bizim Yeni Cami meydanında yaz aylarında meyan kökü şerbeti satan şerbetçilerin (biyamcıların) sırtlarına aldıkları o şeye benzer bir kırba ile çarşı pazar gezer, susayanlara su verir. Bu işi sırf Allah rızası için yapar ve bir karşılık beklemez.

Benim hizmet diyebileceğim davranış türü de işte böyle bir şey. Bir ihtiyaca yönelik bir imkânınız var ve bu imkânı herhangi bir karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine sunuyorsunuz. Hizmet dediğiniz budur. Şimdi bu örneği yukarıdaki diğer örneklere uygulayalım. Yıllarca bana hizmet sunduğu iddiasında olan bu vatandaş eğer ki kendisine ödenen maaş ödenmiyor olsaydı aynı hizmeti sunmaya devam edecek miydi? Cevabı belli. Dolayısı ile benim ölçülerime göre belirli bir fayda mukabili sunulan hizmetlerin hiçbirisi hizmet değildir. Maaşını ya da ücretini ya da kârını alarak vermiş olduğun her türlü hizmet kelime manası itibariyle hizmettir lakin ilgili sektörün tanımlanması açısından mananın altı doldurulur. Hizmet sektörünün içinde faaliyet göstermişsindir ve gerçekten de bu sektörün içinde bu kelime geçiyor: Hizmet… Fakat halkın karşısına çıktığın zaman kullandığın aynı kelime aynı anlama gelmiyor. Halkın karşısına çıkıp yıllarca hizmet ettim dediğin zaman bir çarpıtma yapıyorsundur. Cümlenin aslı: “Yıllarca hizmet sektörü içerisinde faaliyet gösterdim” olacaktır. Karşılık beklemeden, tüm toplumun faydası için bir faaliyette bulundun, bir imkân yarattın ise “hizmet ettim” diyebilirsin. Aksi halde yaptığın bir söz oyunudur, kandırmacadır, demeye de dilim varmıyor ama yalandır.

Sevgili dostlar. Ben böyle hataları gördükçe söylemeye devam edeceğim, malum-u âliniz, seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Memleketimizin, Malatya’mızın en iyi bir şekilde temsil edilmesi ve şehrimiz için en iyi geri dönüşlerin olmasını istiyorum. Eleştirilerimin esas sebebi de bu. Şimdi bir vatandaş adaylık kisvesiyle karşınıza çıkıp (her yerde karşınıza çıkıp) bozuk bir Türkçeyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa: “Daha kendini temsil edemiyorsun, bizi mi temsil edeceksin?” demez misiniz? Ya da yukarıda anlattığım gibi, hizmet sektörü içerisinde faaliyet göstermiş de bunu size hizmet etmiş gibi lanse etmeye çalışıyorsa “Sen kimi kandırıyorsun?” demeyelim mi?