Kadına şiddet bir medya icadıdır. Şiddetin objesinin “kadın” olduğu haberlerle insanları şişirip durmalarının esas sebebi kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kadın lehine bozulmuşluğunu perçinlemektir. Kadın mağdur, kadın zayıf, kadın zavallı diyerek kadının toplumdaki rolünün bozulmasını sürdürmektir. Kadının aile içinde anneyi temsil ettiği, çocuk yetiştirdiği, geleneğin aktarıcılığını üstlendiği bir toplumdan geleneksiz, kişiliksiz bir topluma geçiş yaşıyoruz. Kadın anne dışında her şey. Otobüs şoförü, bakkal, manav, iş kadını, doktor, mühendis… fakat anne değil. Akşam evine gelip çocuğuyla bir-iki verimsiz saat vakit geçirip istirahate çekilen annenin artık babadan bir farkı yok. Ailenin temel yapı taşını oluşturan anne değil. Çocuğunu yetiştiren, anne değil. Hak ve hürriyetlerin paradan kaynaklandığı varsayımına yüklenmiş, para kazanıp evde hak aramak peşindeki bir kadın o.

Kadına şiddet haberlerinin bol bol servis edilmesi bu ülkede kadına uygulanan şiddetin artışından değil. Kadına şiddet uygulanması her devirde olmuştur. Bu devirde iletişim kanallarının fazlalığı sebebiyle her türlü şiddet haberi yurt çapında duyuluyor, tek fark bu. Bir fark da bu tür şiddet haberlerinin medyada çokça yer bulmasının neticesi olarak insanların şiddete eğilimlerinin artmasıdır. Sadece medya da değil, her gün evlerimize giren o televizyon dizilerindeki şiddet vakalarının da toplumdaki şiddet eğiliminin artmasına katkısı var. Ortalama vatandaş şiddet hadisesinin adiyattan addetmeye başlıyor bu görüntülerin neticesinde. Bu tür şiddet içerikli haber ve yayınların bir an önce yasaklanması gerekiyor kadına şiddet hadisesinin azaltılması isteniyorsa. Daha da güzeli şiddeti, sadece kadına uygulanması cihetinden değil de her yönüyle eleştirmek, kötülüğünü ispatlamak gerekiyor.

Objesi “kadın” olan şiddet haberlerinin ahlaksız bir tarafı daha var. Bu da şiddet sadece kadına uygulandığı zaman haber değerinin olması, aksi halde olmaması ya da daha az olması. Çocuğa şiddet bu kadar yüksek haber değeri taşımıyor. Erkeklerin birbirlerine uyguladıkları şiddetin bu ölçüde haber değeri yok. Şiddeti toptan mı lanetlemek gerekiyor yoksa sadece kadına uygulandığı zaman mı kötü bir şey şiddet diye bir soru oluşuyor zihinlerde ister istemez.

Şiddet iyi bir şey değil sevgili dostlar. Uygulanan kim olursa olsun şiddet kötü bir şeydir ve sadece kadının özne olması ayıptan başka bir şey değildir.