Halkın Polisi kitabı Türkiye’nin çalkantılı dönemlerini anlatan bir anı kitabı. Kitabın yazarı Sıtkı Öner aynı zamanda 70’li yıllarda aktif olan Pol-Der adlı bir derneğin de kurucusu-başkanı. Kitap yazarın hayat hikayesi ile başlıyor. Yazarın doğup büyüdüğü çevreler, polis oluşu ve görev yerleri anlatılıyor. Ardından polislerin mensubu olacağı bir derneği oluşturma fikri, halihazırda var olan bir derneğin sol tandanslı polislerce devralınması, halkın yanında olmayı kendilerine amaç edinen bu polisler tarafından yürütülen faaliyetler, karşılaştıkları zorluklar, dönemin siyasiler ve tutumlar, dönemin hadiseleri ile devam ediyor kitap.

İletişim Yayınlarından çıkan bu anı kitabı 130 sayfa civarında.