Televizyon izlemeyen, gazete okumayan birisi olarak dünyada olup bitenleri “kulaktan dolma” diye tabir edebileceğimiz bir şekilde öğreniyorum. Birileri konuşurken kulak misafiri oluyor, etki edemediğim onlarca hadise konusunda istemediğim bilgileri ediniyorum. Bunların sonuncusu da haramiler. Irak’ın kuzeyinde ortaya çıkmış bir grup harami kendilerini İslamcı tabir edip bu kalkanı kullanarak kan döküyorlar. İslam’ın adını dünya çapında kötüye çıkaran da bunlar, gâvurun ekmeğine yağ süren de. Allah ıslah etsin.

Hıristiyan olarak dünyaya gelseydim ve bugün yeryüzünde olan bitenleri görsel medya vasıtası ile takip etseydim acaba Müslüman olur muydum diye düşünüyorum. Yusuf İslam’ın söylediği bir söz vardı; Müslümanları görseydim Müslüman olmazdım, iyi ki İslam’ı Kuran’dan öğrenmişim.” Musul havalisinde terör estiren bu haramileri gören kimsenin acaba Din’e kanı ısınıyor mudur?

Bir hadiseye bakarken sorulması gereken ilk soru: Bu olanlardan kimin çıkarı var? olmalıdır. Petrol yoğun bir coğrafyada ortaya çıkan bir terör hareketinden faydalanacakları sayalım: Baş şeytanlar; Amerika, İngiltere, İsrail. Doğru bilmediysem bile başka şeytanlar vardır bu işten faydalanacak olan. Yani şu an Irak’ta terör estiren eşkıyaların kendilerine faydaları olmayacak, katlettiklerine ve yakınlarına verdikleri zarar da ortada; bir faydadan bahsedeceksek bunu şeytanın ortaklarının hanesine yazacağız.

Olayın İslam ya da İslamcılıkla da alakası olmadığı ortada zira Hz. Peygamber’in Asr-ı Saadet’inde yaptıklarını bilmese bile her vicdan sahibi Müslüman Resûlüllah’ın böyle bir davranışı tasvip etmeyeceğini bilir. Dolayısı ile bu terör hareketlerinde Allah’ın da rızası olamaz.

Mezhep kavgalarının ve karışıklıklarının İslam’ın ilk devirlerinden beri Müslümanlara zarar verdiğini de biliyoruz. Mezhep taassubu güdenlerin tarihin her devrinde yapıp ettikleri yüzünden kâfirlerin yüzü gülmüş, Müslümanların anası ağlamıştır. Bir insanın Alevi, Sünni, Şii, Kürt, Arap, Türkmen olmasının çok üzerindeki kimliği insan kimliğidir. Bu durum göz ardı edildiği için bu coğrafyada yüzlerce yıldır insanların yüzü gülmüyor. Allah’ın gönderdiği hak Din bütün dünyada öcü olarak görülüyor. Kainatın ışığı olan Kuran (haşa) terörü emrediyormuş muamelesi görüyor. Allah Resûlü’nün insanlara öğrettikleri hiçe sayılıyor.

Tüm bu sebeplerin neticesinde durum gösteriyor ki dünyanın şeytanları, dünyanın petrol rezervlerinin civarında huzur diye bir şeyin olmamasını istiyorlar. Kancalarını bu bölgede yaşayan zekâca düşük insanlara atarak kendi menfaatleri çerçevesinde hareket etsin istiyorlar. Allah’tan niyazım şeytanların mağlubiyeti, şeytanların yardımcılarının ıslahı…