Müzikte aksak ritim bir ezginin aynı tempoda giderken sizin alıştığınızın dışında bir yarım bırakma ile sonlanması anlamına gelir. Hayatta aksak ritimden bahsedecek olursak muntazam giden hadiselerin sonuçta farklı bir yere bağlanmaları diyebiliriz. Hayatımızın gidişatına vurulan bir darbe gibi. Gündelik alışkanlarımızın sekteye uğraması gibi. Suların kesilmesi, otomobilin kaza yapması, yürürken başınıza bir balkondan su dökülmesi gibi. Yürüyüşte aksama, ulaşımda aksama, verilen hizmette aksama olarak tanımlayabiliriz bu vaziyetleri.

Bu köşeden Malatya’nın aldığı hizmetlerle ilgili aksamalardan sıkça bahsetmişimdir. Beni çok tatminsiz bulanlar olabilir, daha ne olsun işte halimize şükür diyenler de olabilir. Yine de aksama gördüğüm durumlardan bahsetmeden edemiyorum. Bu türlü şikâyetlerimin hemen ardımdan kendi kendime bir daha yazmayacağım diyorum ama beni çileden çıkaran durumlar olduğu için dayanamıyorum ve nedense bunlardan bahsetme sorumluluğumun olduğunu düşünüyorum. Sürç-i lisan edecek olursam peşinen affola. Niyetim yetkililerin belki de göremediği bazı durumları fark etmelerini sağlamak.

Kaldırım taşlarının sökülüp sonra yeniden yapılması durumu bizim için sıradan bir hadise haline geldiği için pek fazla ses çıkarmıyoruz ama kaldırımı olmayan yerler varken var olan kaldırımların sürekli kaldırılıp değiştirilmesi pek makul değil. Bu kaldırımlar yapılırken kaç sene kullanılacağı ve altyapı ya da başka faaliyetler nedeniyle sökülmesinin gerekip gerekmeyeceği hesaplanmalı. Kaldırım taşlarını Esenlik üretiyor ve bu yüzden ucuza geliyor olabilir ama yine de henüz kullanılabilir durumdaki kaldırımların değiştirilmesi israftır.

Yollarda oluşan çukurlar da bir diğer aksama. Sadece çukurlar değil, tehlike arz edecek şekilde rögar kapaklarının yüksekte kalması da bir aksama. Yetkililerin, “her cadde ve sokağı takip edemeyiz” tarzında bir bahane üretmeleri imkânsız zira takip etmek zorundalar. Tehlike arz eden bu türlü yerlerin tamirat görene kadar önlerine uyarıcı tabelaların yerleştirilmesi lazım. Bugün Malatya’da bir yerden bir yere çukura düşmeden gitmek imkânsız hale gelmiş durumda. İyi bir takip ve hızlı hareketle bu çukurlar kapatılabilir. Belediyenin web sayfasının şikâyet kısmına vatandaşlar gördükleri aksamaları bildirebilirler fakat herkes meramını yazılı olarak ve de internet ortamında net bir şekilde ifade edemeyebilir. Yer tarifini de açık ve net şekilde yapamayabilir. Bu açıdan yetkililer daha dikkatli olmalı. Online şikâyet sisteminde de bir aksama var ki o da bazen şikâyetlere savunma refleksiyle cevap verilmesi. Hâlbuki ortada bir şikâyet varsa büyük ihtimalle bir sorun vardır ve önemli olan sorunun giderilmesinden ziyade bu tür sorunlarla daha az karşılaşabilmek için çözüm yolları bulmaktır. Örneğin ben bir belediye çalışanını şikâyet ediyorsam amacım bu personelin cezalandırılması değil tüm personelin ilgili şikâyet konusunda ikaz edilip bilgilendirilmesidir. Başvurumda personel bana yanlış bir söz söyledi diyorsam, etkili iletişimle ilgili personelimize kurs aldırıyoruz diye geri bildirimde bulunulabilir.

İnsanlara hizmet için kurulmuş olan her kuruluşun aksaklıklara sebebiyet vermesi mümkündür. En fazla işimiz belediye ile olduğu için en fazla belediyeden bahsediyoruz. Maksadımız aksamalar azalsın, yaşam kalitemiz yükselsin. Burada aklıma ilk olarak yol ve kaldırımlar geldi fakat tabi ki başka aksamalar da mevcut. Merkeze insanı almak, kurumunun varlık sebebini insana hizmet olarak görmek ve empati yapabilmek belediye hizmetlerini de yüksek bir standarda eriştirecek ve aksamaları asgari seviyeye indirecektir.