Gün :3 Ocak 2013

Istılah

Istılah belli bir bilim dalına ya da kültüre ait terim anlamına geliyor. Birisinin çok fazla anlaşılmaz terim içeren bir konuşmasına rastladığımız zaman konuşmacı hakkında “ıstılah paralıyor” diye bir…

Prens Von Hombourg

Tiyatro eseri denince aklıma ilk olarak Edmond Rostand’ın Cyrano de Bergerac’ı ardından da Moliere’nin Cimri’si gelir. İtiraf etmeliyim ki derinlikli bir şekilde Shakespeare okumadım. Daha geniş zamanlarda İngilizce…