Sigara insanı çok hızlı bir şekilde bağımlı haline getirir. Akciğer kanseri ve diğer kanserler başta olmak üzere onlarca hastalık direk sigara ile bağlantılıdır. Sigara içen insanlar ortalama olarak 20-25 yıl erken ölürler. Bu ölümler çoğunlukla üretken oldukları orta yaşlarda gerçekleşir. Topluma ve ailelerine katkı sağlıyorken-sağlayabilecekken ölürler.

Gelişmiş ülkeler sağlık bütçelerinin %6 ile %15 arasındaki bir kısmını sigaradan kaynaklanan hastalıkların tedavisine harcarlar. Sigara içmek bu durumda içmeyenin hakkını yemektir. Devlet, herkesten eşit olarak topladığı vergilerden sigara içenler için bir bütçe oluşturmak zorunda kalır.

Türkiye’de bir aile gelirinin %2,5’ini sigaraya harcıyor. Fakir ailelerde bu oran daha yüksek. Asgari ücretle geçinen bir aile için oran ne kadar yüksek siz hesaplayın. Sigara; faydası olmayan bir harcama kalemidir. Üstelik orta ve uzun vadede hastalık yani masraf olarak geri döner bu harcama. Bir paket sigara 5-10 liradan çok daha pahalıdır. Yerine yapılabilecek onlarca faydalı şeyin yapılamaması da cabası. Çocukları yetersiz beslenme yüzünden hastalanan ya da sağlıksız olan bir ailenin gelirinin önemli bir kısmını sigaraya ayırması ne kadar da anlamsız. Sağlıksız beslenen çocukları olan bir ülkenin %2,5 sigaraya ayırabilmesi ne kadar da garip.

Sigara alışkanlığı genellikle ergenlik çağında kazanılır. Sigara tiryakilerinin yarısından fazlası 20 yaşın altında bu alışkanlığı edinmiş kimselerdir. Erken yaşta bu alışkanlığı edinmiş kimseler uzun yıllar boyunca tüketime devam ederler. Bu durum tütün firmalarının işine gelir. Erken yaşta sigaraya alışmış bir kimse uzun yıllar boyunca müşteri olacak demektir.  Çocuk yaşlarda insanların sigaraya alışmaması için sigara reklamlarının yasaklanması, vergilendirme yoluyla sigara fiyatlarının artırılması gerekir. Sağolsun hükümetimiz bu yasaklara çok önem veriyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapılan %10’luk bir sigara zammı, tüketimi %8 kadar azaltıyor. Özellikle çocuklar ve ergenlerin tütün mamullerine ulaşması zorlaşıyor böylelikle. Yine de sigara fiyatları ne kadar artırılırsa o kadar iyi olur. Bugün yapılacak %100’lük bir zam 10 sene sonra daha az kanser hastası, daha az sigaraya bağlı ölüm, daha sağlıklı bir toplum olarak dönecektir. Toplanan vergiler de cabası.

Tütün endüstrisinin çocukların dikkatini çekmek ve çocuklara yönelik etkinliklere ağırlık vermek için artan çabaları olduğu da bilinmektedir. Ülkemizde sigara marka ve logo bilinirliğine yönelik 7-13 yaş arası ilkokul çocuklarıyla 1996 yılında yapılan bir çalışmada, erkek çocuklarında Camel, Marlboro ve Samsun sigara markalarını hatırlama oranlarını %84.0, %92.1 ve %95.2 olarak belirlenmiştir. Bu sigaraların logo tanınma oranları ise sırasıyla %90.5, %69.5 ve %80.8 olarak belirlenmiştir. McDonald’s logo bilinirliği ise %67.3’tür.

Sigaradan en fazla çocukları korumamız gerekiyor. Ruh ve vücut sağlığı yerinde nesiller yetiştirmek için çocuklarımızın yemesine, giyimine, sağlığına verdiğimiz özenden daha fazlasını sigaradan korunmaları için göstermemiz gerekmektedir. Çocuk kızamıktan korunmazsa en kötü ihtimalle bir kere hasta olur. Fakat sigaradan korunmazsa hayatı boyunca hasta olur. Sağlıklı yarınlar için devletin sigara tüketim alanlarını kısıtlaması, reklamları yasaklaması, vergilendirme yoluyla fiyatları artırması gerekir. Bize düşünse çocuklarımızı zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirip onları sigaranın dumanından ve sigaraya özenilebilecek her türlü ortam ve davranıştan uzak tutmaktır.