Bir ticaret yapmadım nakdi ömrüm oldu heba;

Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bihaber.

Sonsuzluk kavramı insanlık tarihinin bilinen zamanlarından beri tartışılıp durmuştur. Şimdi araştırmak istemiyorum ama birçok eski Yunan filozofunun bu konu üzerine kafa patlattıklarından eminim. Felsefe bilimi sonsuz kavramıyla ilgilenir örneğin. Kökenini felsefeden aldığı bilinen matematik bilimi de sonsuz kavramı ile ilgilenir. Matematikte sonsuz tanımsızdır, aynı felsefede olduğu gibi.

Bir sayının sonsuz ile bölümünde sonuç sıfırdır. Sayı ne kadar büyük olursa olsun fark etmez. 0,1 sayısını sonsuza böldüğünüz zaman sıfır bulursunuz. 1, 10, 100, 53214, 23124515… sayının ne olduğu hiç fark etmez. İster üslü bir sayı olsun ister köklü. İster sayılamayacak kadar büyük olsun isterse bir rakam. Bir sayının sonsuz ile bölünmesi neticesi elimize geçecek olan sonuç her zaman sıfırdır.

Yalnız matematikte ya da felsefede yok sonsuz. Din felsefesi içinde de sonsuz kavramı vardır. Dinler inananlara sonsuz bir hayat vaat etmektedirler. İlmini bilemediğimiz, ne anlama geldiğini bilmediğimiz bu sonsuz bizim ruhlarımızın müddei hayatını da ifade eder. İnananlar için sonsuz bir hayat vardır. Bizim dinimiz de kaidelerine uymamız halinde sonsuz bir hayat vaat eder bize. Fakat bu sonsuzu elde edebilmemiz için bize verilmiş olan hayatı iyi bir şekilde kullanmamız gerekir. Allaha iman etmek, Peygamberimizi sevmek ve O’nun gibi olmak için çaba göstermek, kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de bize emredilenlere uymak ve yasak edilen şeylerden kaçmak bu kısa hayatımızın sonsuza dönüşmesi için yapmamız gereken şeylerdir.

Birisi gelip size soruyor. Cebindeki 1 lirayı bana ver sana 1 milyar vereceğim diyor. Ne kadar uçuk bir teklif değil mi? Karşıdaki ciddiyse eğer inanılmaz büyük bir menfaatle karşı karşıya kalırsınız. Bir piyango biletinin karşılığında milyonlar kazanmak uğruna nasıl da sıraya giriyor insanlar değil mi? Hâlbuki kazanmak ihtimali milyonda bir. Dinimizin bize teklif ettiği ticareti düşünün bir de. Kısacık bir hayatı verirseniz Allah size karşılığında sonsuz bir hayat verecek. Matematikteki sonsuz kavramına bakar mısınız? Hangi sayıyı koyarsanız koyun; sonsuz karşısında hiçbir anlamı yok. Her zaman sıfır hükmünde.

Dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun sonsuz karşısında hiçbir anlamı yok. Allah kullarına bin sene, beş bin sene ömür de verse sonsuz hayat karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor. Mantıklı davranılırsa verilen ömür ne kadar uzun olursa olsun karşılığında verilecek olan sonsuzun yanında hiçbir anlam ifade etmeyecek.

Bizlerse bu gerçekliğin bilincinde olmamıza rağmen hayatımızı boş ve anlamsız şeyler uğruna feda etmekten kaçınmıyoruz. Dünya hayatını maddi menfaatler için harcayıp karşısında sonsuzu kazanacağımız işleri yapmaktan kaçınıyoruz. Ve ecel geldiği zaman diyoruz ki: “Rabbim beni dünyaya geri gönder ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım.” Halbuki bir ömrü boyunca bu gerçekle yüz yüze yaşayıp, bu kadar aşikar bir gerçek karşısında kılını kıpırdatmayanlar için bir daha geriye dönüş olmayacaktır