Savaş bitince evleniyoruz değil mi sevgilim? Evet savaş bitince. Savaş bitecek. Bahar gelecek. Belki ilkbahar olur belki sonbahar. Sonra sonsuza kadar mutlu olunacak. Mutlu olunacak. Ol. Eskiden buralarda insanlar yoktu. Eski zamanlarda buralarda dinazorlar yaşıyordu. Yahut dinozorlar. Bu yaratıklar çok çok çok büyük canlılardı. Dev gibi. Devler de dinazorlardan önce yaşıyorlardı. Devler yaşarken dünya çok küçüktü. Bütün dünyada yedi bin tane dev yaşıyordu ve nüfus planlaması yapılması gerektiğini konuşuyorlardı aralarında. Dünyaya sığmıyorlardı artık. Sonra savaşlar başladı. Onlarca dev savaşlarda öldü. Dünya yedi bin tane dev için hareket yeteneğinin çok kısıtlı olduğu bir yerdi. Küçük Prens’in gezegeni gibi bir gezegen gibi görünüyordu dünya dışarıdan bakınca. Sonra devlerin soyu tükendi. Büyük savaştan sonra bir hastalık yayıldı kalanların arasında. Hepsi kısırlaştı. Dünya hayatı dinozorlara kaldı ondan sonra. Ya da dinazorlara. Bu yaratıklar et yiyenler ve ot yiyenler olarak ikiye ayrılıyordu. Et yiyenler ot yiyenleri, ot yiyenler otları yiyordu. Ölenler fosil oluyordu ya da petrol ya da kömür oluyordu. Bazıları kok kömürü bazıları linyit oluyordu. Kıtalar bugünkü gibi değildi daha. O zamanlar bütün karalar birleşikti. Daha sonra depremler oldu da kıtlara birbirlerinden ayrıldı. İlk depremlerde çatırdamaya başladı yerler. Daha sonra bu çatlaklardan çıkan magma adaları oluşturdu. Büyük adalar, Avustralya gibi. Sonra da yavaş yavaş kıtalar oluştu. İç denizler, göller oluştu. Sonra dinazorlar yavaş yavaş ölmeye başladı. Önceden yaşlanarak ölüyorlardı. Sonradan onlar da kısırlaştı. Tek tek öldüler. Sonra onların kalıntılarının üzerine insanlar gelip yerleşti. Toprak çok verimli olmuştu, dinazor ölüleri çok güzel gübre vazifesi yapıyordu. İnsanlar toprağı ekebilmek için su bulabildikleri yerlere yerleştiler. Dünya çok büyüktü ve onlar çok küçüktü. İstedikleri yerlere yerleşebilirlerdi. Onlar da öyle yaptılar. En güzel yerlere yerleştiler hemen. En verimli ovaları kapattılar ve çoğalmaya başladılar. Sonra insanlar birbirlerini kıskanmaya başladılar. Daha verimli ovaları olanları öldürerek yerlerine geçmeye başladılar. Çoğaldıkça bulundukları yerlerle yetinemez oldular. Uzak yerlere gidebilmek için ata bindiler. Sonra atlı arabayı icat edip daha da uzağa gitmeye başladılar. Gittikleri uzaklardaki insanları öldürüp verimli ovalara sahip çıkar oldular. Geriden geleni tutmak zordur, açlıktan geleni durdurmak zordur. Kim açsa o geldi tok olanı öldürdü. Sonra onlar doyup başka açlara uzattılar kafalarını. Çok sonradan toklar akıllandı. Karınlarını doyurduktan sonra artan paraları ile silahlar yapmaya başladılar. Daha iyi silahlar yapıp yerlerini daha uzun süre korur oldular. Bu yüzdendir ki son birkaç yüz yıldır milletler çok fazla yer değiştirmedi. Verimli ovalara yerleşenler silahları ile uzak tuttu açları kendilerinden. Verimsiz ovalara yerleşip de iyi silahları olan uyanıklar da verimli ovaları olan ve silahı olmayan bazılarını sömürerek karınlarını doyurdu. Sonra güç verimli ovası olanlardan iyi silahları olanlara geçti yavaş yavaş. Şimdi iyi silahları olanlar ne zaman acıksa verimli ovalara iniyorlar. Savaşlar çıkarıyorlar. Açları öldürüp ovaların verimini toparlayıp geri dönüyorlar. Hatta canları isterse dönmüyorlar bile. Savaş ne zaman bitecek sevgilim? Silahı olanlar doyunca sevgilim. Silahlar doyunca

War

We’re getting married after the war, are not we, darling?
Yes, the war will over. The war will end. Spring will come. Maybe spring, maybe autumn. Then you will be happy forever.
“Be happy. Be happy.”

There used to be no people around here. In ancient times, dinosaurs lived around here. These creatures were very, very big. Gigantic. The giants also lived before the dinosaurs. While the giants are alive, the world was very small. Seven thousand giants lived all over the world and they were talking about population planning. They were too many for the little world. Then the war started. They died in giant wars. The world was a place where the ability of movement for seven thousand giants was very limited. It looked like a planet like the planet of the Little Prince. Then the giants were consumed. After the Great War, a disease spread among the rest. They are all flattened.

The world survived the dinosaurs after that. These creatures were divided into carnivorous and herbivorous. Carnivorous herbivorous, herbivorous eat grass. The deceased became fossils, oil, or coal. Some were coke and some were lignite. The continents were not like today. At that time all the land was united. Later, earthquakes happened and they separated from each other. The places that started to crack in the first earthquakes. Later, the magma from these cracks formed islands. Big islands, like Australia. Then there were continents. Inland seas, lakes formed. Then the dinosaurs slowly began to die. They were getting older and dye. Later, they were flattened too. They died one by one.

Then human came and settled on their remains. The soil was very fertile, the dinosaur measures were very beautiful fertilizer. People settled in places where they could find water to fertilize the land. The world was so big and they were so small. They could have settled in places wherever they want. They settled in the most beautiful places. They shut down the most fertile plains and their population increased. Then the people started to be jealous of each other. They started to kill the owners of best places by killing them.

As the population increased, they searched new places. They went to the horses to go to distant places. Then they invented the horse carriage and started to go even further. Their aim was to kill the people in the distance and to have better land. It is difficult to catch the one coming behind, it is hard to stop the hungry one. The hungry ones started to kill the fat one. When they fed, other hungry ones killed them to replace.

Soon after, landowners became wise. After they fed themselves, they started to make weapons with increasing money. They made better weapons and protected their places for a longer time. In this respect, the nations have not changed much over the last few hundred years. Those who settled in the efficient lands protected themselves with their weapons. Someone with good weapons stop working and won their bread from unarmed landowners. Power passed from landowners to weapon owners. Now, when weapon owners get hunger they go to the fertile plains. They’re making war. They kill the hungry, gather the efficiency of the plains, and return. They do not even return most time.

When will the war end? When the ones who have the gun are satisfied my sweetheart. When the weapons satisfied…